ಸ್ಥಾನ

ರಾಜ್ಯ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕಿ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು – ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್
ರಾಜ್ಯ ವಕ್ತಾರರು

ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ

ಶಾಂತಲಾ ದಾಮ್ಲೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ 2010ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಇವರು, ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

2014ರಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಶಾಂತಲಾ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ‘ಅವಳ ಹೆಜ್ಜೆ’ ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ

ಶಾಂತಲಾ ದಾಮ್ಲೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ವರ್ಜೀನಿಯಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಎಂ.ಬಿ.ಎ. ಪದವಿ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬಿಡಿಟಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಬಿ.ಇ. ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

Join hands to make an impact

Contact Us

top