ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಮತ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 9 ಮೇ 2019 ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಮತ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮೇ 12 ರಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ 18ರಂದು ನಡೆದ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 52% ಮತದಾನ ವಾಗಿರುವುದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದುವರೆ ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಮತದಾನವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಗಂಭೀರ ವಿಷಯ. ಜನರು ಮತದಾನ ಮಾಡದೇ ಇರಲು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ‘ನೀವು ಮತ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ?’ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಈ […]

Read more

top